Kontakt

 


Biuro Projektów Budowlanych

Aneta Wojewódka
os. Kopernika 128
66-200 Świebodzin
tel. +48 502 22 44 75
e-mail aneta@swiebud.pl 


Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze Budownictwa Świebud

Marcin Wojewódka
os. Kopernika 126
66-200 Świebodzin
tel. +48 509 87 65 40
e-mail marcin@swiebud.pl

 

Termowizja w budownictwie

Badania termowizyjne w budownictwie wykorzystywane są do sprawdzania jakości i szczelności izolacji budynków. Są szybką, nowoczesną i niezawodną metodą diagnostyczną izolacyjności cieplnej budynków oraz jakości wykonania. Na wiarygodność pomiaru temperatury przy pomocy termowizji ma wpływ szereg czynników towarzyszących pomiarowi. Dokładny pomiar rozkładu temperatury wymaga dodatkowych zabiegów mających na celu określenie emisyjności badanej powierzchni, wyeliminowanie wpływu ewentualnych błędów w jej określeniu oraz określenie wpływu otoczenia na wynik pomiaru. Z powodu tych trudności w termowizyjnych badaniach izolacyjności cieplnej ścian budynków stosuje się na ogół podejście jakościowe lokalizując jedynie miejsca o podwyższonej temperaturze i tym samym o nadmiernych stratach ciepła, nie dążąc się do wyznaczenia dokładnej wartości temperatury. Dodatkowo aby badanie było wiarygodne i doszło do skutku różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku powinna wynosić przynajmniej 15oC. Istotnym czynnikiem jest również nasłonecznienie (im mniejsze tym lepiej). W budownictwie badanie termowizyjne stosowane są również w celu określenia np. czy ramy stolarki okiennej są osadzone poprawnie, do wykrywania wad ogrzewania podłogowego oraz niedrożności instalacji grzewczej